۳۰ شهریور ۱۴۰۰

به نام خداوند خالق خوبی ها
تغذیه و آلرژی
  • آلرژی های غذایی

    آلرژی چیست؟ هر واکنش نامناسب به دنبال مصرف مواد غذایی به خصوص افزودنی های آن ، که باعث واکنش ناخواسته نسب ...

    آلرژی چیست؟ هر واکنش نامناسب به دنبال مصرف مواد غذایی به خصوص افزودنی های آن ، که باعث واکنش ناخواسته نسبت به آن ماده ی غذایی می شود . این‌ واکنشهای‌ نامطلوب‌ ممکن‌ است‌ ارثی‌ یا ناشی‌ از یک‌ نقص‌ اکت ...

    ادامه مطلب