۳۰ شهریور ۱۴۰۰

به نام خداوند خالق خوبی ها
رژیم انتقالی
 • رژیم مایع صاف

  تعریف کلی: این رژیم شامل آن دسته از مواد غذایی است که در دمای اتاق به صورت مایع صاف و شفاف هستند و در دست ...

  تعریف کلی: این رژیم شامل آن دسته از مواد غذایی است که در دمای اتاق به صورت مایع صاف و شفاف هستند و در دستگاه گوارش حداقل باقیمانده را ایجاد می کنند. اهداف: تامین مایعات و الکترولیت ها به منظور جلوگیری ...

  ادامه مطلب
 • رژیم نرم

  این رژیم شامل آن دسته از مواد غذایی نرم ولی جامد است که حاوی ادویه کم و فیبر محدود هستند و به راحتی جویده ...

  این رژیم شامل آن دسته از مواد غذایی نرم ولی جامد است که حاوی ادویه کم و فیبر محدود هستند و به راحتی جویده می شوند.   اهداف: تامین موادمغذی مورد نیاز برحسب تحمل و پذیرش بیمار تامین غذاهایی که به آ ...

  ادامه مطلب
 • رژیم محدود از فیبر

   تعریف کلی:          رژیم با حداقل فیبر غذایی اهداف استفاده از رژیم  کاهش حجم مدفوع و عمل دفع و افزایش زم ...

   تعریف کلی:          رژیم با حداقل فیبر غذایی اهداف استفاده از رژیم  کاهش حجم مدفوع و عمل دفع و افزایش زمان تخلیه روده. پیشگیری از انسداد و گرفتگی دستگاه گوارش موارد کاربرد دربرخی موارد به عنوان رژیم ...

  ادامه مطلب