۳۰ شهریور ۱۴۰۰

به نام خداوند خالق خوبی ها
پرفشاری خون
 • رژیم DASH

  اصطلاح DASH به معنی « رویکردهای تغذیه ای جهت توقف فشارخون بالا » است . رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزی و ...

  اصطلاح DASH به معنی « رویکردهای تغذیه ای جهت توقف فشارخون بالا » است . رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزی و مواد لبنی بدون چربی و یا محدود از چربی های اشباع. پیروی کردن از رژیم DASH ممکن است فشارخون را ط ...

  ادامه مطلب
 • تغذیه و پرفشاری خون

  فشارخون بالای شریانی احتمالا مهمترین مشکل بهداشت عمومی در کشورهای پیشرفته است. این مشکل شایع، بی علامت و ...

  فشارخون بالای شریانی احتمالا مهمترین مشکل بهداشت عمومی در کشورهای پیشرفته است. این مشکل شایع، بی علامت و به راحتی قابل شناسایی و معمولا به آسانی قابل درمان است و اغلب در صورت عدم درمان سبب عوارض کشنده ...

  ادامه مطلب